historiek

Het ontstaan van de club “De Markse Vissers”.

Het begon allemaal in 1975 door Vandaele Urbain en Algoet Guido deze 2 heren zijn de stichters en hebben op 23/12/1975 met de gemeente Marke en Baron Emm. De Bethune een overeenkomst getekend in naam van “De Markse Vissers”voor het gebruik van de vijver gelegen lang het Markebekepad (put Holvoet genoemd).

Het officiële contract werd getekend op 01/12/1976.

 

Het eerste visseizoen werd gestart in 1977 met 46 leden en de eerste wedstrijd vond plaats op 23/04/1977.

 

In 1980 telde de club 55 leden en werd er beslist zich aan te sluiten bij het

V.V.H.V./W.VL.

De eerste visaankoop gebeurde op 10/02/1977 in twee fases één eerste maal voor 19.992 Bfr. en een tweede maal voor 28.070 Bfr.

Op de vijver was reeds een matig visbestand aanwezig met onder andere Brasem, Voor, Rietvoorn, Winde, Zeelt, Karper, Kroeskarper, Grondlingen, Baars en Zonnebaars in mindere mate was er een aanwezigheid van Snoek en Paling wat was er wel in grote getale aanwezig dat waren stekerling dit tot groot ongenoegen van velen, getuigen daar van de stekelvissingen.

 

De reglementen betreffende visvangsten zijn vele malen veranderd vroeger mocht men bepaalde vissoorten meenemen waaronder Zeelt, Voorn, Karper nu is dit totaal uit den boze er is volledig meeneem verbod daar de visprijzen, veel te hoog zijn.

Wijzigingen in het regelment voor de wedstrijd vissers vindt je terug onder nieuws/info.            

 

 

De start van De Markse Vissers anno 1977

Na 30 jaar visplezier 2007, vele bomen weg en grotere vijver.