Wedstrijdreglementen wintercriterium

* Het winterkampioenschap gaat over 3 wedstrijden.

* Inschrijvingen gebeuren op voorhand bij Kris (sms) 0471/02.99.58.  (ten laatste 3u voor de wedstrijd)                                                                                                                       * Inschrijvingsgeld per wedstrijd 5 euro te betalen bij aanvang v/d wedstrijd.

* Aanwijzing der plaatsen door lottrekking bij aankomst.

* Visplaatsen aangeduid met nummerplaatjes 5 à 6 meter van elkaar.

* Er mag schuin gevist worden maar dit wel zonder uw buur te hinderen !!

* Bij drillen van een vis moet men op zijn plaats blijven zonder uw buur te hinderen.

* Vissen op zuiver gewicht.

* Alle wedstrijden gaan door op zaterdagnamiddag van 12u30 tot 16u30.

* Winterkampioen is deze die over 2 wedstrijden het minste aantal punten behaalt (systeem 1ste 5 punten 2de 10p.enz.)gelijk aantal punten telt het totaal gewicht

* Toegelaten hengeltuig : vaste hengel met of zonder rekker en met enkelvoudige haak.

* Lengte van de hengels beperkt tot 9m50.

* Lengte van de lijn beperkt tot 5 m.

* De gevangen vis in een leefnet van nylonkoord, die te water moet blijven tot wanneer het gewicht wordt opgenomen.

* Om de vis optimaal te beschermen is een leefnet van 4 meter verplicht.

* Maximum gewicht per leefnet is 25kg zit er meer in uw leefnet is er maar 25kg geldig.

* Alle gevangen vis telt, en is verplicht te laten wegen uitgezonderd de ROOFVIS

(SNOEK-SNOEKBAARS-ROOFBLEI) onmiddellijk terug te zetten deze tellen niet mee    voor de wedstrijd.

* Er worden 4 signalen gegeven:

    - 1ste signaal 5 min voor aanvang en voederen.

    - 2de signaal begin wedstrijd en einde zwaar voederen.

    - 3de signaal 5 min voor einde wedstrijd.

    - 4de signaal einde wedstrijd en alle hengels uit het  water,maar iemand die op dit

   moment een gehaakte vis aan de lijn heeft, krijgt 5 min de tijd om die boven te halen.

* Amorce voor een wedstrijd van 3u beperkt tot 1kg 500 voer droog , mergel en/of aarde inbegrepen  + 1/4L vers de vas

* Tijdens de wedstrijd is zwaar voederen verboden, enkel bij snuiven wat wil zeggen los uit de hand, geen bollen.

* Gekleurde maden altijd verboden!!

* Gevlochten lijnen zijn in alle opzichten en altijd verboden !!

* Witte maden 1,1 pins en casters 1,1 pins.

* Alle haakaas is vrij.

* Maïs en andere geweekte granen en pellets onbeperkt.

* Oppervlakte vissen (drijvend vissen) onder elke vorm verboden!

* Inbreuken worden bestraft tot uitsluiting van klassering in de wedstrijd.

* klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur.   

* klachten na de wedstrijd worden verworpen !

 

HET BESTUUR HOOPT, EN IS ERVAN OVERTUIGT DAT IEDERE DEELNEMER DIT REGELMENT STIPT ZAL NAVOLGEN, ZODAT ALLE WEDSTRIJDEN IN ALLE SPORTIVITEIT EN VRIENDSCHAP HUN VERLOOP KENNEN.