Wedstrijdreglementen 55+

* Het kampioenschap gaat over 8 wedstrijden.

* Alle wedstrijden gaan door op zaterdag.

* Alle wedstrijden gaan over 3 uur of 4 uur.

* Inschrijvingen gebeuren via de WhatsApp groep (info DeMarkseVissers).

* Inschrijvingsgeld per wedstrijd 5 euro te betalen bij aanvang v/d wedstrijd.

* Aanwijzing van uw plaats door lottrekking bij aankomst en daarna begeeft u zich naar uw plaats.

* Visplaatsen aangeduid met nummerplaatjes 5 à 6 meter van elkaar.

* Vissen op zuiver gewicht.

* Kampioen is deze die over 6 wedstrijden het minste aantal punten behaalt (systeem 1ste 5 punten 2de 10p.enz.)gelijk aantal punten telt het meeste gewicht, 2 slechtste wedstrijden van de 8 vervallen.

* Koning is de deelnemer die in één van de 8 wedstrijden de zwaarste vis heeft gevangen. Wanneer meer dan 1 visser,met hetzelfde gewicht koning is, dan is het de visser met het grootste totaal gewicht in de visbeurt van zijn grootste vangst de Koning.

* Rode lantaarn: deelnemer die op het einde van het seizoen over 6 wedstrijden de meeste punten telt ,2 slechtste wedstrijden van de 8 vervallen, bij gelijk aantal punten telt dan het minste totaal gewicht.

* Trofee” T ‘SCHUTTERSHOF” het grootste gewicht in een van de 8 wedstrijden, in geval van zelfde gewicht telt dan het totale gewicht over de 6 beste wedstrijden.

* Er mag schuin gevist worden maar dit wel zonder uw buur te hinderen !!  

* Bij drillen van een vis moet men op zijn plaats blijven zonder uw buur te hinderen.

* Toegelaten hengeltuig : vaste hengel met of zonder rekker en met enkelvoudige haak.

* Lengte van de hengels beperkt tot 9m50.

* Lengte van de lijn beperkt tot 5 m.

* De gevangen vis in een leefnet van nylonkoord, die te water moet blijven tot wanneer het gewicht wordt opgenomen.

* Om de vis optimaal te beschermen is een leefnet van 4 meter verplicht.

* Maximum gewicht per leefnet is 25kg zit er meer in uw leefnet is er maar 25kg geldig.

* Alle gevangen vis telt, en is verplicht te laten wegen uitgezonderd de ROOFVIS(SNOEK-SNOEKBAARS-ROOFBLEI) onmiddellijk terug te zetten deze tellen niet mee voor de wedstrijd.

* Er worden 4 signalen gegeven:

    - 1ste signaal 5 min voor aanvang en start zwaar voederen.

    - 2de signaal begin wedstrijd en einde zwaar voederen.

    - 3de signaal 5 min voor einde wedstrijd.

    - 4de signaal einde wedstrijd en alle hengels uit het  water,maar iemand die op dit moment een gehaakte vis aan de lijn heeft, krijgt 5 min de tijd om die boven te halen.

* Amorce voor een wedstrijd van 3 of 4 uur beperkt tot  1kg 500 voer droog , mergel en of aarde inbegrepen  + 1/4L vers de vas

* Tijdens de wedstrijd is zwaar voederen verboden, enkel bij snuiven wat wil zeggen los uit de hand, geen bollen.

* Gekleurde maden altijd verboden!!

* Gevlochten lijnen zijn in alle opzichten en altijd verboden !!

* Witte maden 1,1 pins en casters 1,1 pins per wedstrijd van 3 of 4 uur.

* Alle haakaas is vrij.

* Maïs en andere geweekte granen en pellets onbeperkt.

* Oppervlakte vissen (drijvend vissen) onder elke vorm verboden!

* Inbreuken worden bestraft tot uitsluiting van klassering in de wedstrijd.

* klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur. 

* klachten na de wedstrijd worden verworpen !

 

HET BESTUUR HOOPT, EN IS ERVAN OVERTUIGT DAT IEDERE DEELNEMER DIT REGELMENT STIPT ZAL NAVOLGEN, ZODAT ALLE WEDSTRIJDEN IN ALLE SPORTIVITEIT EN VRIENDSCHAP HUN VERLOOP KENNEN..