Regels omtrent het opnemen van een bestuursfunctie of zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

 

 

Iedereen die 3 jaar ononderbroken lid is van DMV kan zich het 4de jaar ten laatste 14 dagen voor de algemene jaarvergadering per mail naar demarksevissers@gmail.com kandidaat stellen om een (eventuele vrijgekomen) bestuursfunctie op te nemen.

 

De leden worden 7 dagen voor de algemene vergadering via mail ingelicht betreffende eventuele kandidaturen die werden ingediend.

 

Functie 1 : Voorzitter door .......................                                                                                                                        verantwoordelijk voor :                                                                                                                                                                                  algemene werking van de club, inschrijvingen wedstrijden, organisatie marathon.

 

Functie 2 : Onder Voorzitter  door ...........................                                                                                                                  verantwoordelijk voor :                                                                                                                                                                            steunt de voorzitter in de algemene werking van de club en oefent de functie uit van voorzitter wanneer deze verhinderd is.

 

Functie 3 : secretaris door Freddy Haemers                                                                                                                          verantwoordelijk voor : inschrijvingen en geldzaken en forellenvissing.

 

Functie 4 : communicatie verantwoordelijke door Tom Allegaert                                                                                verantwoordelijk voor : website , facebook,mailbox, ledenbeheer, nachtvissing en wintercriterium.

 

Functie 5 : vijververantwoordelijk door Johnny Haemers                                                                                                  verantwoordelijk voor : dagelijkse vijver controle , sporadisch onderhoud , bijvoederen v/d vissen.

 

Op de algemene vergadering word anoniem gestemd door de aanwezige leden over de kandidatuur.

 

De kandidaat en het bestuurslid waarvan de functie is aangevraagd kunnen niet meestemmen.

 

Bij een kandidatuur van 1 persoon is er om de bestuursfunctie uit te oefenen is een 2/3 meerderheid nodig van de aanwezige leden op de algemene vergadering.

 

Bij meerdere kandidaturen word eerst anoniem gestemd door de aanwezige leden over de kandidaturen en wie meeste stemmen heeft achter zijn naam heeft word de kandidaat om zo tot een stemming van 2/3 meerderheid te komen van de aanwezige leden op de algemene vergadering (wie zich kandidaat stelde kan niet mee stemmen).

 

Beslissingen genomen door stemming in het bestuur betreffende aanpassingen reglementen of de werking van de club dienen voorgesteld te worden op de jaarlijkse vergadering en goedgekeurd te worden door de meerderheid van de aanwezige leden voor ze in werking treden (bij onenigheid of gelijk aantal stemmen heeft het bestuur de eindbeslissing).

 

Minimum aantal vergaderingen tijdens een seizoen van het Bestuur :

Een begin van het seizoen (feb/maart bespreking seizoen wie doet wat dit seizoen ) , tweede na het kampioenschap ( bespreking souper en klassement)  en een derde voor de algemene vergadering (agenda punten vergadering).