Algemeen reglement

* Ieder lid dient het reglement te kennen , te aanvaarden en te eerbiedigen het bestuur                   

   zal maatregelen nemen bij het niet naleven van het clubreglement met sancties van

   definitieve of tijdelijke uitsluiting en dit zonder tegenspraak.                                       

* Terug eisen van lidgeld kan niet besproken worden.

* Het visrecht behoort enkel en alleen toe aan personen ingeschreven in de club en in

   het bezit van een geldige lidkaart.

* Het visrecht bestaat uit 2 lijnen voorzien van een enkelvoudige haak.

* Om een gehaakte vis te landen is een schepnet verplicht.

* Er mag gevist worden van een halfuur voor zonsopgang tot zonsondergang.

* Tijdens het vissen is men verplicht bij de te water zijnde lijnen te blijven.

* LEEFNET VOLLEDIG VERBODEN.

* Alle afval moet terug meegenomen worden,ook de draad van kapotte vislijnen,

   sancties zullen getroffen worden tegen vervuilers.

* Gekleurde maden altijd verboden!!

* Tijdens een wedstrijd voor het kampioenschap is het verboden vrij te vissen.

* VOLLEDIG VERBOD OP HET MEENEMEN VAN VIS.

* Oppervlakte vissen (drijvend vissen) onder elke vorm verboden!

* Bij het niet naleven van dit reglement, vooral betreffende het meenemen van vis,

   volgt de ONHERROEPELIJKE UITSLUITING uit de club.

* Voor wie gebruik maakt van een visplateau, is het ten strengste verboden de poten

   op de schuine helling te plaatsen, dit om te verkomen dat er gaten in de mat komen.

* Alle activiteiten en data’s zijn terug te vinden op de web-site en of Facebook en                

   zonder tegenbericht komen daar geen wijzigingen aan.

* Bij het vrij vissen is ieder lid verplicht zijn lidkaart bij zich te hebben, zodat ieder lid 

   kan uitmaken of het om vrienden clubleden gaat.

* Mocht iemand een inbreuk vaststellen,neem dan uw verantwoording op en stuur

   de niet leden wandelen, het is uw viswater. U betaald lidgeld voor het visplezier.

* Nachtvissen volledig verboden.

* Wij verzoeken ook iedereen de gevangen vis met alle respect te behandelen.

* Voor iedereen probeer zo veel mogelijk zonder of met plat genepen weerhaak te       

   vissen  “ we zijn toch allen sportieve vissers “

   en bij lijnbreuk is de vis dan onmiddellijk de haak kwijt !!

* De Club en het bestuur zijn NIET VERANTWOORDELIJK voor eventuele   

   ongevallen voor of na of tijdens een visbeurt , zowel voor materiële en 

   lichamelijke schade.

* Wij rekenen op de fairplay en de sportiviteit en wensen u veel mooie en plezierige            

    visdagen.