Wedstrijdreglementen senioren

* Het kampioenschap gaat over 8 wedstrijden.

* Alle wedstrijden gaan door op zaterdag.

* Alle wedstrijden gaan over 3 uur of 4 uur.

* Inschrijvingen gebeuren aan de vijver waar iedereen moet aanwezig zijn 1u15

   voor aanvang van de wedstrijd.

* Inschrijvingsgeld per wedstrijd 5 euro te betalen bij aanvang v/d wedstrijd.

* Aanwijzing der plaatsen door lottrekking.

* Visplaatsen aangeduid met nummerplaatjes 5 à 6 meter van elkaar.

* Vissen op zuiver gewicht.

* Kampioen is deze die over 7 wedstrijden het minste

   aantal punten behaalt (systeem 1ste 5 punten 2de 10p.enz.)gelijk aantal punten telt

   het meeste gewicht, slechtste wedstrijd van de 8 vervalt.

* Koning is de deelnemer die in één van de 8 wedstrijden de zwaarste vis heeft 

   gevangen.

   Wanneer meer dan 1 visser,met hetzelfde gewicht koning is, dan is het de visser met

   het grootste totaal gewicht in de visbeurt van zijn grootste vangst de Koning.

* Rode lantaarn: deelnemer die op het einde van het seizoen over 7 wedstrijden de      

   meeste punten telt , slechtste wedstrijd van de 8 vervalt , bij gelijk aantal punten telt  

   dan het minste totaal gewicht.

* Trofee” T ‘SCHUTTERSHOF” het grootste gewicht in een van de 8 wedstrijden,

   in geval van zelfde gewicht telt dan het totale gewicht over de 7 beste wedstrijden.

* Er mag schuin gevist worden maar dit wel zonder uw buur te hinderen !!  

* Bij drillen van een vis moet men op zijn plaats blijven zonder uw buur te hinderen.

* Verboden visplateau te plaatsen op de schuine helling.

* Toegelaten hengeltuig :

   vaste hengel met of zonder rekker en met enkelvoudige haak.

* Lengte van de hengels beperkt tot 9m50.

* Lengte van de lijn beperkt tot 5 m.

* De gevangen vis in een leefnet van nylonkoord, die te water moet blijven tot

   wanneer het gewicht wordt opgenomen.

* Om de vis optimaal te beschermen is een leefnet van 4 meter verplicht.

* Maximum gewicht per leefnet is 25kg zit er meer in uw leefnet is er maar 25kg        

   geldig.

* Alle gevangen vis telt, en is verplicht te laten wegen uitgezonderd de ROOFVIS

   (SNOEK-SNOEKBAARS-ROOFBLEI) onmiddellijk terug te zetten deze tellen niet mee  

   voor de wedstrijd.

* Er worden 4 signalen gegeven:

    - 1ste signaal 5 min voor aanvang en start zwaar voederen.

    - 2de signaal begin wedstrijd en einde zwaar voederen.

    - 3de signaal 5 min voor einde wedstrijd.

    - 4de signaal einde wedstrijd en alle hengels uit het  water,maar iemand die op dit

   moment een gehaakte vis aan de lijn heeft, krijgt 5 min de tijd om die boven te halen.

* Amorce voor een wedstrijd van 3 of 4 uur beperkt tot

   1kg 500 voer droog , mergel en of aarde inbegrepen  + 1/4L vers de vas

* Tijdens de wedstrijd is zwaar voederen verboden, enkel bij snuiven wat wil zeggen

   los uit de hand, geen bollen.

* Gekleurde maden altijd verboden!!

* Witte maden 1,1 pins en casters 1,1 pins per wedstrijd van 3 of 4 uur.

* Alle haakaas is vrij.

* Maïs en andere geweekte granen en pellets onbeperkt.

* Oppervlakte vissen (drijvend vissen) onder elke vorm verboden!

* Inbreuken worden bestraft tot uitsluiting van klassering in de wedstrijd.

* klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur. 

* klachten na de wedstrijd worden verworpen !

 

HET BESTUUR HOOPT, EN IS ERVAN OVERTUIGT DAT IEDERE DEELNEMER DIT REGELMENT STIPT ZAL NAVOLGEN, ZODAT ALLE WEDSTRIJDEN IN ALLE SPORTIVITEIT EN VRIENDSCHAP HUN VERLOOP KENNEN..